om oss

 

Humidus är ett privatägt bolag som startades 2003 av de tre fuktteknikerna Mikael Berglund, Hans Thögersen samt Niklas Sundin.

Vårt fokus ligger på fukt- och vattenskador vilket har gett oss en djup expertkunskap. Vårat huvudkontor ligger i Stockholm, vi har även kontor i Södertälje och Uppsala, vi är även behjälpliga i övriga delar av Sverige vid skyfall, både med avfuktare samt fukttekniker.

Under 2020 skapades en ny ledningsgrupp som jobbar för ett Humidus som ska ligga i framkant och ha en betydande roll i utvecklingen av fuktskadehantering. Hållbarhet är en viktig del i vår utveckling, i alla beslut vägs hållbarheten in, såväl i fuktskadehanteringen som i det administrativa arbetet. Humidus tror på personliga relationer, våra fukttekniker, administrationspersonal, ledning samt ägare, alla jobbar vi för att ha personliga relationer med våra kunder.