hållbarhet

Humidus hanterar fuktskador åt bland annat fastighetsägare, försäkringsbolag och bostadsrättsföreningar. I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

På Humidus pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som för miljön. Genom ett strukturerat arbetssätt förebygger vi negativ miljöpåverkan kring allt från tjänsteresor till avfall och resursförbrukning.

Vi strävar alltid efter att använda den mest effektiva torkmetoden och därmed minska koldioxidutsläppen. Vi förbinder oss att följa lagar och krav, utöver det har vi även satt upp egna policys.

Vi vill skapa en säker, hälsosam och attraktiv arbetsplats där medarbetare har goda förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett flexibelt och effektivt sätt. Strukturen är uppbyggd för att inspirera medarbetarna till delaktighet kring företagets utveckling. Genom engagerade medarbetare arbetar Humidus aktivt med att identifiera och minska verksamhetsrisker och på så sätt förhindrar vi också ohälsa samt skapar en bra arbetsmiljö.

Humidus jobbar med kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, fuktskadehantering, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden detta gör att Humidus håller en hög kvalitet. Humidus har flera pågående projekt som är en del i att göra branschen mer hållbar.

Vi har kollektivavtal med Fastigo samt är anslutna till SFR Saneringsföretagens Riksförbund. Humidus är anslutna till ID06 samt certifierade enligt ISO 9001 och 14001.